Vytisknout

Petr Dvorský Trio Jazzdock

Title:
Petr Dvorský Trio Jazzdock
When:
ne, 24. červenec 2022, 21:00 h
Where:
Jazzdock - Jazz & Blues Bar & Café - Praha, CZ
Category:
Jazzové kluby

Description

Petr Dvorský Trio

 

 

 

Členové tria jsou dlouholetí spoluhráči a členové debutujícího kvarteta The Four, které ještě spolu se saxofonistou Karlem Růžičkou Jr., v devadesátých letech zaznamenalo řadu úspěchů a ocenění. Na toto období staronová formace volně navazuje a nabízí nový program sestavený z kompozic kontrabasisty Petra Dvorského ale taky jiných známých autorů (Oscar Pettiford, Sam Jones, Karel Růžička Sr.) aranžovaných pro akustické jazzové trio. Generační spřízněnost členů tria a jejich častá spolupráce i v jiných projektech vytváří předpoklad jednotného hudebního jazyka a mimořádné instrumentální souhry tria. Zároveň lze tento projekt označit jako premiéru basisty Petra Dvorského v roli band leadera a zúročení jeho bohatých zkušeností z předchozích projektů. Mezi pozoruhodné projekty a soubory Petra Dvorského lze jmenovat např. Emil Viklický Trio, Concept Art Orchestra nebo zahraniční spolupráci s hvězdnými jmény jako např. Mark Vinci, Ingrid Jensen, Randy Brecker , Walter Fischbacher a další.

Přijměte pozvání na výjimečné hudební setkání tří vyzrálých instrumentalistů nabízející moderní akustický jazzový zvuk vycházející z té nejlepší hardbopové jazzové tradice. 

———-

 

 The members of the trio are long-time teammates and members of the debuting quartet The Four, which together with saxophonist Karel Růžička Jr., achieved a number of successes and awards in the 90s.  The old-new formation freely follows the previous period and offers a new author's program consisted of compositions by double bassist Petr Dvorský and other authors (Oscar Pettiford, Sam Jones, Karel Růžička Sr.) arranged for an acoustic jazz trio.  The generational affinity of the members of the trio and their frequent cooperation in other projects also creates a precondition for a unified musical language and extraordinary instrumental interplay of the trio.  At the same time, this project can be described as the premiere of bassist Petr Dvorský in the role of band leader and the use of his rich experience from previous projects.  Notable projects and ensembles by Petr Dvorský include Emil Viklický Trio, Concept Art Orchestra or foreign collaborations with star names such as Mark Vinci, Ingrid Jensen, Randy Brecker, Walter Fischbacher and others. 

 Accept the invitation to an exceptional musical meeting of three mature instrumentalists offering modern acoustic jazz sound based on the best hardbop jazz tradition


Venue

Location:
Jazzdock - Jazz & Blues Bar & Café
Street:
Janáčkovo nábřeží 2 (náplavka)
ZIP:
150 00
City:
Praha
State:
CZ
Country:
Czech Republic