Bharata Rajnošek - sax, trumpet, flute, Jaroslav Friedl - guitar, Petr Dvorský - bass, Otto Hejnic - drums

Rajnošek B.and je formace čtveřice muzikantů pod vedením multiinstrumentalisty Bharaty Rajnoška. Bharata je saxofonista hrající také na trumpetu, flétnu a mnoho jiných, nejen dechových nástrojů a je autorem původních kompozic stylově vycházejících z moderního pop, smoothjazzového zvuku. Spolupráce Petra Dvorského s Bharatou je dlouhodobějšího charakteru a v tomto kvartetu se zúročují jejich předešlé společné zkušenosti. Jedním z posledních projektů souboru je program hudby Michaela Jacksona přearanžované Bharatou do překvapivé jazzové polohy.

Rajnošek B.and is a formation of four musicians led by the multi-instrumentalist Bharata Rajnošek. Bharata is a saxophonist who also plays the trumpet, flute and many others, not only wind instruments, and is the author of original compositions stylistically based on modern pop, smooth jazz sound. Petr Dvorský's cooperation with Bharata is of a longer-term nature, and their previous joint experience is used in this quartet. One of the ensemble's latest projects is Michael Jackson's music program rearranged by Bharata into a surprising jazz position.