Petra Ernyei - zpěv, Adam Tvrdý - guitar, Petr Dvorský - bass

Soubor Petra Ernyei Trio v tomto obsazení funguje na české jazzové scéně několik let a koncertuje jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Za zmínku stojí třeba úspěšné turné v Řecku na konci října roku 2020. Charakteristickým znakem orchestru je výrazný swingový vokál zpěvačky Petry Erneyové podepřený instrumentální vyspělostí jeho ostatních členů. Stylově se repertoár souboru zaměřuje zejména na jazzové kompozice a standardy v zajímavých aranžmá a sahá i pro kompozice původní. Petra Ernyeiová je v českých zemích známá především svojí swingovou polohou, avšak v tomto souboru se nevyhýbá ani modernějšímu zvuku a svoji inspiraci čerpá i ve stylech mimo jazz. K tomu jí zcela určitě pomáhá její spolupráce s kytaristou Adamem Tvrdým a basistou Petrem Dvorským, instrumentalisty známými také svým jazzově progresivních zaměřením.

The Petra Ernyei Trio has been operating on the Czech jazz scene for several years and gives concerts both at home and abroad. It is worth mentioning, for example, the successful tour in Greece at the end of October 2020. A characteristic feature of the trio is the strong swing voice of the singer Petra Ernyei, supported by the instrumental maturity of its other members. Stylistically, the ensemble's repertoire focuses mainly on jazz compositions and standards in interesting arrangements and extends to the original compositions. Petra Ernyei is known in the Czech lands mainly for her swing repertoire, but in this ensemble she does not avoid a more modern sound and also draws her inspiration in styles other than jazz. Her collaboration with guitarist Adam Tvrdy and bassist Petr Dvorský, instrumentalists also known for their jazz-progressive focus, certainly helps her with this.