Emil Viklický - piano, Petr Dvorský - bass, Jiří Stivín Jr. - drums

Jazzový pianista Emil Viklický patří ke špičce na české i mezinárodní jazzové scéně. Během jeho studií na proslulé Berklee Collage of Music v Bostonu a působení na jazzové scéně v New Yorku v sedmdesátých letech se mu podařilo navázat kontakty s těmi nejlepšími muzikanty které soustavně rozvíjí do současnosti viz např. nedávné spoluúčinkování na koncertu The Jazz at Lincoln Center Orchestra vedeným Wyntonem Marsalisem v Praze. Vedle pravidelné koncertní činnosti je také dobře znám jako skladatel na poli nejen jazzu ale i vážné hudby, opery a filmové hudby. Trio Emila Viklického má velmi široký interpretační záběr od jazzové tradice přes bohatý původní repertoár progresivnějšího charakteru až po programový crossover mezi jazzem, vážnou hudbou (Leoš Janáček) a moravskou lidovou hudbou. 

Jazz pianist Emil Viklický is one of the leaders on the Czech and international jazz scene. During his studies at the famous Berklee Collage of Music in Boston and on the jazz scene in New York in the 1970s, he managed to establish contacts with the best musicians who are constantly developing to the present. Good example of this was his performance with The Jazz at Lincoln Center Orchestra led by Wynton Marsalis in Prague. In addition to regular concert activities, he is also well appreciated as a composer and not only jazz but also classical music, opera and film music. Emil Viklický's trio has a very wide interpretive scope, from the jazz tradition through the rich original repertoire of a more progressive character to the program crossover between jazz, classical music (Leoš Janáček) and Moravian folk music.