Elena Sonenshine live at Marian

Elena Sonenshine - voc.
Miroslav Linka - guit.
Petr Dvorský - bass